Nehoda

Základná náhodná otázka
Čo mám požiadať o nehodu??Šesť kľúčových otázok, ktoré by ste si mali položiť počas vyšetrovania nehôd?Aké sú základné kroky pri vyšetrovaní nehôd?Čo ...
Hlásenie nehôd
Aký je postup hlásenia nehôd?Čo je hlásená nehoda?Prečo je hlásenie nehôd dôležité?Ako nahlásim úraz svojmu zamestnávateľovi??Aký je postup hlásenia n...