Zrušiť

Čo je prirodzené ostré?
V hudobnom zápise je prirodzený znak (♮) náhodný znak, ktorý sa používa na zrušenie plochého alebo ostrého písma z predchádzajúcej noty alebo podpisu ...
Zrušiť definíciu kultúry
Čo znamená zrušiť kultúru?Čo to znamená niekoho zrušiť?Čo je zrušiť Culture Urban Dictionary?Čo znamená zrušiť kultúru?Zrušená kultúra alebo kultúra v...