Akordy

Kde sa môžem naučiť písať akordové postupnosti ako Bob Dylan?

Kde sa môžem naučiť písať akordové postupnosti ako Bob Dylan?
  1. Aké akordy použil Bob Dylan?
  2. Môžete si vytvoriť vlastný postup akordov?

Aké akordy použil Bob Dylan?

Okrem nich Dylan použil aj niekoľko ladení s otvorenými akordmi, medzi nimi otvorené G (DGDGBD), používané v článkoch „Bol som mladý, keď som odišiel z domu“ a otvorené D (DADF# AD) alebo otvorené E (EBEG# BE), ktorý vo veľkej miere používal na snímke Blood on the Tracks. Niekoľko posledných príkladov v tejto lekcii ilustruje niektoré z týchto ladení.

Môžete si vytvoriť vlastný postup akordov?

Poskytnutie času a slobody na skúmanie skladania akordov je jediný spôsob, ako napísať niečo, čo funguje. Použite grafy vyššie, zahrajte si niektoré základné postupnosti a potom si vytvorte vlastnú podľa toho, čo znie dobre. Neexistujú žiadne skutočné pravidlá pre postup, je to nakoniec na vašom uchu.

Kedy použiť v kompozícii iný typ akordov?
Prečo existujú rôzne druhy akordov?Kedy môžete použiť 7. akordy?Na čo sa v hudbe najčastejšie používajú akordy??Aké je použitie akordov v hudbe?Prečo ...
Zvláda väčšina popových piesní nástroj, akord, zatiaľ čo spevák spieva melódiu
Akordy sú zvyčajne melódiou piesne?Aké akordy používa väčšina popových piesní?Majú popové piesne melódiu?Akú funkciu majú akordy v popovej piesni?Akor...
Aký je najpoužívanejší štandard pre notáciu v indickej klasickej hudbe?
Existujú dva hlavné systémy notovania alebo muzikografia alebo Sangitha lipi. Jeden je notový zápis, ktorý sa používa v západnej hudbe, a druhý je záp...