Bohuš Halda, články

Aký druh zošitov na klavír má noty a akordy zmiešané?
Ako hráte na klavíri melódiu a akordy súčasne??Aké akordy na klavír sa k sebe hodia?Čo sú arpeggio piano?Čo sú to klavírne stupnice a akordy?Ako hráte...
Prečo je možné v predĺženom akorde nahradiť niektorých 5 -tín za 6 -te, ale nie všetky?
Aký vplyv majú rozšírené akordy?Sú 7. akordy predĺženými akordmi?Čo je rozšírený terciánsky akord?Ako fungujú rozšírené akordy?Aký vplyv majú rozšíren...
Akordy sa správajú ako melódia
Môžu byť akordy melódiou??Ako rozoznám, aké akordy hrať nad melódiou?Ako si vyberiete melódie akordov??Je postupnosť akordov melódiou?Môžu byť akordy ...
Má stupnica viac ako sedem akordov?
Koľko akordov má stupnica?V akých mierkach sa hrá nad 7. akordmi?Sú akordy a stupnice rovnaké?Aké akordy v mierke sú Major?Koľko akordov má stupnica?V...
Môžem si požičať akordy od Harmonic minor?(Modal Interchange)
Áno. Modálnu výmenu môžete použiť s ľubovoľnou mierkou/režimom.Aké akordy si môžete požičať?Môžete si požičať akordy z akéhokoľvek režimu?Aké akordy f...
Siedmy a rozšírené akordy sa používajú na vytváranie hudby podobnej snom a fantázii?
Prečo používame 7. akordy?Čo robia rozšírené akordy?V akom kľúči je fantasy hudba?Sú 7. akordy predĺženými akordmi?Prečo používame 7. akordy?Prečo je ...
Progresia akordu vedúca pomocou B lydiana (a ďalších)
Aké akordy sa hodia k lydiánskemu režimu?Aký je najpoužívanejší postup akordov?Aké sú 4 najpoužívanejšie akordy v hudbe?Aké akordy sa hodia k lydiánsk...
Poznámky k melódii nad akordmi v zásade zmenia základnú harmóniu a rozšírenie akordu?
Aký je rozdiel medzi akordmi a melódiou?Ako funguje harmónia s melódiou?Ako fungujú akordy a melódie??Je akord harmóniou alebo melódiou?Aký je rozdiel...
Aké sú všetky vlastnosti akordu?
Existujú 4 typy vlastností: hlavná, vedľajšia, znížená a zosilnená. Akord je v najjednoduchšej forme tvorený tromi notami známymi ako triáda a kvalita...