Hudba

Existuje zjednodušená verzia hudobnej teórie / notácie pre západnú hudbu?

Existuje zjednodušená verzia hudobnej teórie / notácie pre západnú hudbu?
  1. Ako sa nazýva západná hudobná notácia?
  2. Čo je 7 západných hudobných nôt?
  3. Aký je západný hudobný systém?
  4. Koľko tónov má západná hudba?

Ako sa nazýva západná hudobná notácia?

Okrem klinového systému používaného Grékmi bola veľká časť hudby podaná ústnou tradíciou. Rýchlo dopredu však niekoľko stoviek rokov a vzostup stredoveku priniesol vývoj neumov okolo 9. storočia. Neum je základnou jednotkou západnej notácie (a.k.a. hudobná poznámka alebo symbol).

Čo je 7 západných hudobných nôt?

Západná hudba zvyčajne používa 12 tónov - C, D, E, F, G, A a B, plus päť plochých a ekvivalentných ostrých medzier, ktorými sú: C ostré/D ploché (sú to rovnaké noty, len sú pomenované odlišne v závislosti od aký podpis sa používa), D ostrý/E plochý, F ostrý/G plochý, G ostrý/A plochý a A ostrý/B plochý.

Aký je západný hudobný systém?

Západná teória hudby vo všeobecnosti rozdeľuje oktávu na sériu dvanástich výšok, nazývaných chromatická stupnica, v ktorých sa interval medzi susednými tónmi nazýva polovičný krok alebo poltón. ... Najčastejšie sa vyskytujúcimi stupnicami sú sedem tonový dur, harmonický mol, melodický mol a prirodzený mol.

Koľko tónov má západná hudba?

Chromatická stupnica alebo dvanásťtónová stupnica je hudobná stupnica s dvanástimi tónmi, z ktorých každý je poltónom, známym tiež ako polovičný krok, nad alebo pod susednými tónmi. Výsledkom je, že v 12-tónovom rovnakom temperamente (najbežnejšie ladenie v západnej hudbe) chromatická stupnica pokrýva všetkých 12 dostupných tónov.

Kuriózny priebeh akordu a obzvlášť zvedavý akord. Prečo to znie skvele?
Prečo akordy znejú tak dobre??Čo robí dobrý postup akordov?Aký je najšťastnejší priebeh akordu?Ako sa cítite pri akordových postupoch?Prečo akordy zne...
Hovorí sa tomu dvojitá zastávka, ak hráte na dve rôzne struny rovnakú notu?
Áno. Slovo „stop“ označuje miesto, kde je reťazec zastavený, čo znamená, kde končí.Ako sa to nazýva, keď hráte spolu na dve struny?Prečo sa to nazýva ...
Cheat sheet pre hudobnú teóriu - kde ho nájdem?
Kde môžem študovať hudobnú teóriu??Kde môžem študovať hudobnú teóriu online?Čo si musím zapamätať pre hudobnú teóriu?Kde môžem študovať hudobnú teóriu...