Projektovanie

Projektovanie
Čo je projekcia? ... Ed, LCSW, projekcia sa týka nevedomého preberania nechcených emócií alebo vlastností, ktoré sa vám na vás nepáčia, a ich pripisov...