Privlastňovací

Vlastný apostrof
Obecným pravidlom je, že privlastňovacie meno singulárneho podstatného mena sa tvorí pridaním apostrofu a s, bez ohľadu na to, či singulárne podstatné...
Moja definícia
Aký typ slova je moje?Je moje podstatné meno alebo sloveso?Čo znamená môj?Čo znamená môj v gramatike??Aký typ slova je moje?Slovo „môj“ je zámeno nazý...
Vaša časť reči
Patriace k vám; od teba; súvisiace s vami (jednotné číslo; jeden vlastník).Aké slovo je tvoje?Je slovo Your prídavné meno?Je vaše podstatné meno alebo...