Korenie

Sgt korenie
Prečo bol Sgt Pepper taký dôležitý?Bol Sgt Pepper skutočnou osobou?Aký je koncept Sgt Pepper?Kedy bol Sgt Pepper Lonely?Prečo bol Sgt Pepper taký dôle...