Mikroekonómia

Ap mikroekonómia
Je AP mikroekonómia jednoduchá?Čo robíte v AP Microeconomics?Čo je skúška AP z mikroekonómie?Koľko stojí 5 na AP Micro?Je AP mikroekonómia jednoduchá?...