Ekonomický

Vplyv kultúry na ekonomiku
V priemere kultúry s vyššou koncentráciou hodnôt identifikovaných ako orientácia na úspech v porovnaní s koncentráciou hodnôt podporovaných s obmedzen...
Ekonomický systém
Ekonomický systém je prostriedok, pomocou ktorého spoločnosti alebo vlády organizujú a distribuujú dostupné zdroje, služby a tovary v rámci geografick...
Ekonomická globalizácia klady a zápory
Aké sú výhody a nevýhody ekonomickej globalizácie??Aké sú nevýhody ekonomickej globalizácie??Aké sú výhody ekonomickej globalizácie?Je ekonomická glob...
Podstata ekonomickej globalizácie
Čo je podstatou ekonomickej globalizácie?Čo je podstatou globalizácie dnes?Aký je význam ekonomickej globalizácie?Aké sú atribúty ekonomickej globaliz...
Tri sféry ekonomickej činnosti
Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, ekonomická činnosť prebieha v troch hlavných sférach, ktoré sme označili ako jadrovú, verejnú a obch...
Ekonomické myslenie
Dejiny ekonomického myslenia sú štúdiom filozofií rôznych mysliteľov a teórií v predmetoch, z ktorých sa neskôr stala politická ekonómia a ekonomika, ...