Zakrivené

Zakrivená čiara spájajúca výšky a basy
Kravata je zakrivená čiara, ktorá spája dve susedné noty tej istej výšky do jedného zvuku s trvaním rovnajúcim sa súčtu oboch hodnôt tónov....
Čo to znamená, keď sú dve 1 s krivkou nad notou?
Remíza je zakrivená čiara nad alebo pod dvoma tónmi rovnakej výšky, čo naznačuje, že sa majú vykonávať ako jedna nota rovnaká ako dĺžka dvoch....
Zakrivený v. priama diaľnica
zakrivená diaľnica vám umožní hrať hlasnejšie - ak máte dva rekordéry s rovnakou šírkou dráhy, kde jeden je rovný a druhý zakrivený a všetko ostatné v...
Zakrivená záložka gitary
Vo formálnom gitare TAB si môžete tiež všimnúť zakrivenú čiaru nad hornou časťou snímky. Toto je pripomienka, že si vyberiete iba prvú notu snímky. Ak...