Obvod

Vypol sa istič
Ak sa váš istič stále vypína, je to zvyčajne znak niečoho, čo nie je v poriadku s obvodom. V jednom zo spotrebičov alebo niekde v elektroinštalácii mô...