Enharmonic

Prečo cvičiť Enharmonické ekvivalentné klávesy ako samostatné klávesy

Prečo cvičiť Enharmonické ekvivalentné klávesy ako samostatné klávesy
  1. Prečo je dôležité porozumieť enhanarmonickým ekvivalentom?
  2. Ktoré klávesy sú enharmonické?
  3. Koľko podpisov kľúčov je enharmonických?
  4. Aký kľúč je Enharmonic do GB?

Prečo je dôležité porozumieť enhanarmonickým ekvivalentom?

Enharmonické ekvivalenty je možné použiť aj na zlepšenie čitateľnosti hudobného radu. Sekvencia poznámok sa napríklad ľahšie číta ako „vzostupne“ alebo „zostupne“, ak sú hlavičky poznámok na rôznych pozíciách zamestnancov. Mohlo by to tiež znížiť počet nehôd, ktoré je potrebné použiť.

Ktoré klávesy sú enharmonické?

Enharmonic, v systéme rovnakého ladenia temperamentu používaného na klávesových nástrojoch, dva tóny, ktoré znejú rovnako, ale sú notované (napísané) odlišne. O výškach ako F♯ a G♭ sa hovorí, že sú enhanarmonickými ekvivalentmi; obidva zaznievajú rovnakým klávesom na klávesovom nástroji.

Koľko podpisov kľúčov je enharmonických?

V praxi poznámky a stupnice len zriedka idú pod viac ako dvoma menami a existuje iba šesť kľúčových podpisov s enhanarmonickými ekvivalentmi (pozri tabuľku nižšie).

Aký kľúč je Enharmonic do GB?

Tieto noty sa nazývajú Enharmonické ekvivalenty, pretože znejú rovnako - v skutočnosti sú rovnakou notou - v závislosti od situácie majú iba rôzne názvy. G# je rovnaké ako Ab, C# je rovnaké ako Db, F# je rovnaké ako Gb atď.

Melódia nevyhovuje akordom
Má melódia zodpovedať akordom??Ako zmestíte akordy do melódie??Aký je vzťah medzi akordmi a melódiou?Je lepšie začať s akordmi alebo melódiou??Má meló...
Môžem hrať na hudobnú pílu s lukom Double Bass?
Môžete hrať na pílu s lukom?Môže byť každá píla hudobnou pílou??Môžete použiť husľový luk na kontrabas?Môžete použiť violončelovú mašľu na kontrabas?M...
Aký je správny spôsob delenia poznámok?
Ako rozdeľujete poznámky?Ako rozdelíte hudbu na miery?Ako rozdeľujete poznámky?Hodnotu poznámky je možné rozdeliť a rozdeliť na rovnaké časti. Vezmite...