Hudba

Je dobré začať s teóriou a písaním piesní na začiatku?

Je dobré začať s teóriou a písaním piesní na začiatku?
  1. Je hudobná teória potrebná pri tvorbe piesní?
  2. Kde začať s hudobnou teóriou?
  3. Naučia sa skladatelia hudby teóriu hudby??
  4. V akom poradí sa mám naučiť hudobnú teóriu?

Je hudobná teória potrebná pri tvorbe piesní?

Hudobná teória je užitočný nástroj, nie zložitý matematický problém. Akonáhle porozumiete jazyku hudby, budete schopní komunikovať hudobné nápady, bez ktorých by ste to nedokázali. To je veľmi užitočné pri spolupráci s inými skladateľmi a pri vytváraní hudby inými hudobníkmi.

Kde začať s hudobnou teóriou?

Naučia sa skladatelia hudby teóriu hudby??

Hudobná teória je základom tvorby a prehrávania hudby - môže však byť trochu suchá. Hudobná teória pre skladateľov sa vyučuje užívateľsky prívetivým spôsobom a zameriava sa na tvorbu piesní, predvádza techniky na klávesnici aj na gitare, čo umožňuje skladateľom naučiť sa teóriu hudby a zároveň sa učiť remeslu.

V akom poradí sa mám naučiť hudobnú teóriu?

Najlepším spôsobom, ako sa naučiť teóriu, je študovať koncepty v ich prirodzenom poradí.

Ako modulujete medzi režimami?
Najľahšie možnosti sú použiť E7 alebo G#dim7 na dosiahnutie A, pretože tieto akordy obsahujú vedúci tón G#, ale použitie dvoch alebo viacerých akordov...
Použitie sprievodných štýlov?
Čo sú to štýly sprevádzania?Ako nacvičujem klavírny sprievod?Čo je príkladom nástroja používaného na sprevádzanie?Čo sú to štýly sprevádzania?Mnoho sp...
Prečo používať v notách krížové poznámky pre hip hopové skladby?
Používa rap krížové rytmy?Existuje notový záznam pre rap?Používa rap hudobné symboly?Čo je moderná notácia?Používa rap krížové rytmy?Existuje iba toľk...