Ty si

Použitie vášho
Ste privlastňovacie prídavné meno k druhej osobe, ktoré sa používa na opis niečoho, ako by vám patril. Po vás vždy nasleduje podstatné meno alebo geru...
Čo robiť, keď ste preťažení
Vyskúšajte niektoré z týchto tipov, keď sa cítite preťažení:Zhlboka sa nadýchnite a odstúpte. Ak sa cítite preťažení alebo nervózni, rýchly spôsob, ak...
Ty si rozdiel
Ste majetnícky, čo znamená, že niečo patrí vám alebo osobe, s ktorou hovoríte. Napríklad „Ako sa voláš?“Alebo:„ Sú to vaše kľúče od auta??"Ty si kombi...
Kedy použiť svoje a vy ste príklady viet
Najjednoduchší spôsob, ako rozlíšiť týchto dvoch, je použiť ich vo vete. Napríklad: Váš pes je milý. To dáva úplný zmysel, ale vy ste (vy) pes je milý...