Vlnová dĺžka

Základná vlnová dĺžka gitary je
Aká je vlnová dĺžka gitarovej struny?Aká je vlnová dĺžka základnej frekvencie?Ktorá z nasledujúcich akcií zvýši frekvenciu noty hranej na gitarovej st...
Ako je možné vypočítať vlnovú dĺžku, ak je známa vlnová frekvencia
Frekvencia vĺn je počet vĺn, ktoré prejdú pevným bodom za dané časové obdobie. Táto rovnica ukazuje, ako tieto tri faktory súvisia: Rýchlosť = vlnová ...
Aký je vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou
Frekvencia a vlnová dĺžka sú navzájom nepriamo úmerné. Vlna s najväčšou frekvenciou má najkratšiu vlnovú dĺžku. Dvojnásobná frekvencia znamená polovic...
Vzorec vlnovej dĺžky
Vlnová dĺžka je obvykle označovaná gréckym písmenom lambda (λ); je rovná rýchlosti (v) vlnového radu v médiu delenej jeho frekvenciou (f): λ = v/f.Ako...