Dvanásťtónový

Ako vytvoriť 12 -tónovú hudbu
Vytvorte dvanásťtónovú melódiu s dvanásťtónovou maticouÚvod: Vytvorte dvanásťtónovú melódiu s dvanásťtónovou maticou. ... Krok 1: Napíšte čísla do hor...
Prečo sa volá 12-tónový rad
Dvanásťtónová kompozícia bude mať za základ jeden alebo viac radov tónov, nazývaných „základná forma“, plus ich transformácie (inverzia, retrográdna, ...
Príklady 12-tónových radov
Na prvočísla a inverzie použijeme P a I sprevádzané celým číslom výšky tónu na určenie začiatočnej poznámky. Napríklad P je dvanásťtónový rad začínajú...