Priekopa

aká (-é) výška (-y) je prítomná v tejto priekope?
Na čo slúžili priekopové píšťaly?Čo je to priekopová píšťalka?Aká píšťalka bola použitá v 1. svetovej vojne?Na čo slúžili priekopové píšťaly?Píšťalky ...