Temperované

Dobre temperovaná klavírová analýza
Prečo je Well Tempered Clavier dôležitý??Je dobre temperovaný klavír ťažký?Čo znamená temperovaný v Dobre temperovanom klavire?Aká je najľahšia Bachov...