Rozpustnosť

Čo znamená nízky ksp
Čím je negatívny exponent väčší, tým je zlúčenina v roztoku rozpustnejšia. Čím väčšia je skutočná hodnota Ksp, tým je zlúčenina v roztoku 2 rozpustnej...
Ako vypočítať ksp z rozpustnosti
Ako vypočítate KSP?Ako zistíte KSP z rozpustnosti a molárnej hmotnosti?Ako súvisí KSP s rozpustnosťou?Ako vypočítate KSP?Ďalej vypíšeme výraz pre Ksp,...