Had

Had Hadie puzdro c
Hadie puzdro c
Používa C puzdro na had alebo puzdro na ťavu?Je C prípad hada?Čo sú príklady prípadov hada?Prečo sa tomu hovorí hadí prípad?Používa C puzdro na had al...