Ona je

Pandiatonizmus v „Odchádza z domu“ (Beatles)?
Aké nástroje sú v Odchádza domov?Akú melódiu Paul používa v Odchádza z domu?Aká je forma Odchádza z domu?Kto zložil Odchádza z domu?Aké nástroje sú v ...