Súpravy

Apostrof v matematických množinách
Na označenie doplnku množiny používame '(apostrof). A 'sú všetky položky, ktoré nie sú v množine A. A B znamená, že množina A je podmnožinou množiny B...