Škálovanie

Získajte mierku z matice
Ako škálovať transformačnú maticu?Čo je transformačná matica na škálovanie v 3D?Ako škálovať transformačnú maticu?Operáciu škálovania je možné dosiahn...
Rozdiel medzi meraním a škálovaním
Meranie znamená priradenie čísel alebo iných symbolov charakteristikám predmetov podľa určitých vopred stanovených pravidiel. ... Zmena mierky zahŕňa ...
Obchodné škálovanie
Zmenšenie podnikania znamená nastavenie prostredia, ktoré umožní a podporuje rast vo vašej spoločnosti. Znamená to mať schopnosť rásť bez prekážok. Vy...
Horizontálne škálovanie
Horizontálne škálovanie znamená pridanie ďalších počítačov do oblasti zdrojov, nie len jednoduché pridávanie zdrojov vertikálnym škálovaním. ... Horiz...