Odpočíva

Musescore vložte zvyšok pred poznámku
Ako zadať odpočinokUistite sa, že ste v režime zadávania poznámok: (1) stlačením klávesu N alebo (2) kliknutím na ikonu „N“ v ľavej časti panela s nás...
Múzea, ako sa zbaviť restov
Môžete však (od MuseScore 3) použiť Ctrl + Del (Mac: Cmd + Del) na odstránenie taktu (noty/akordu alebo zvyšku) z taktu, čím vytvoríte nepravidelný ta...
Finále trojičiek pre rýchly vstup
Vo finále vyberte nástroj Rýchly vstup a kliknite na takt. Ak chcete zadať tuplet, v ktorom majú všetky tri poznámky rovnakú dĺžku trvania, stlačte ko...
Odstráňte zvyšok a znova pretavte zvyšok skóre v MuseScore
Ako sa zbavíte restov v MuseScore?Ako môžem v MuseScore vymazať resty s viacerými mierami?Ako sa zbaviť zvyškov?Ako vymažete notu alebo úder?Ako sa zb...
Skombinujte odpočinok vo finále
Kombinácia restov: Finale kombinuje iba rovnako dlhé resty, ktoré sa vyskytujú v rovnakom takte. Odpočinky sa týmto spôsobom kombinujú iba vtedy, ak v...
Hudba odpočíva
Aké sú rôzne druhy odpočívadiel v hudbe?Aké sú 4 typy odpočívadiel v hudbe?Ako napíšete odpočinok v hudbe?Ako vyzerá odpočinok v hudbe?Aké sú rôzne dr...
Zoskupenie spočíva v zloženom čase
Ako zoskupíte odpočinky za 6/8 hodín?Ako píšete odpočinku v zloženom čase?Môžete zoskupiť odpočinky?Ako zoskupíte odpočinky za 6/8 hodín?Tu je niekoľk...
Odpočíva v zloženom čase
„Pri časti baru používajte podpery spôsobom, ktorý odlišuje beatové divízie. To znamená, že v zloženom čase pomocou kombinácií bodkovaného rozkroku a ...