Repad

Ako improvizovať na saxofóne
Môžete si sami opraviť saxofón?Môžete si sami opraviť saxofón?Výmena jednej alebo dvoch podložiek je jedna vec, ale úplné prebudovanie nástroja je vec...