Pomer

Pomerová stupnica
Pomerová stupnica je kvantitatívna stupnica, kde je skutočná nula a rovnaké intervaly medzi susednými bodmi. Na rozdiel od intervalovej stupnice nula ...
Stupnica intervalov vs pomerov
Intervalové stupnice neobsahujú žiadnu skutočnú nulu a môžu predstavovať hodnoty pod nulou. Môžete napríklad merať teplotu pod 0 stupňov Celzia, naprí...
Pomerové údaje
Pomerové údaje sú definované ako kvantitatívne údaje, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako intervalové údaje, pričom za východiskový bod sa považuje rovn...
Geometria harmonického pomeru
Harmonická konštrukcia, v projektívnej geometrii, určenie dvojice bodov C a D, ktoré harmonicky rozdeľujú úsečku AB (pozri obrázok), to znamená vnútor...
Pomer cena/výkon
V ekonomike a strojárstve sa pomerom ceny a výkonu rozumie schopnosť výrobku dodať za svoju cenu akýkoľvek výkon. Všeobecne povedané, žiaduce sú výrob...
Pomer strán A4
Pomer strán (šírka: výška) papiera A4 je 1: 1.4142 (1: √2).Je A4 a 4x3?Aké sú rozmery A4?Aká je veľkosť portrétu A4?Aký je pomer strán A4 v pixeloch?J...
Ako vysloviť 1 4 pomer
1/2 vyslovujeme ako polovicu, 1/4 ako jednu štvrtinu a 3/4 ako tri štvrtiny.Ako čítate pomer 1 1?Ako čítate pomer 1 1?Pomer 1: 1 je 1 diel alebo 1 jed...
Príklad pomerovej stupnice
Jedným z najbežnejších príkladov pomerovej stupnice je Kelvinova stupnica. Kelvinova stupnica má skutočný nulový bod. To znamená, že zatiaľ čo 40 stup...