Kvantitatívne

Využíva kvantitatívne čísla
Čo sú kvantitatívne a kvalitatívne údaje? Kvantitatívne údaje sú mierami hodnôt alebo počtov a sú vyjadrené ako čísla. Kvantitatívne údaje sú údaje o ...