Ochrana

Prečo sú hodnotenia SNR zvyčajne o 3 dB vyššie ako hodnotenia NRR? Ja.e., aké rozdiely v testovacích postupoch predstavujú túto medzeru?
Je SNR to isté ako NRR?Aké je najvyššie hodnotenie SNR?Aký je rozdiel medzi NRR a dB?Čo znamená hodnotenie SNR?Je SNR to isté ako NRR?Zhrnutie. Zjedno...
Význam hodnotenia Snr
Single Number Rating (SNR) je špecifikácia používaná na určenie úrovní ochrany poskytovaných všetkými chráničmi sluchu a poskytuje ľahký odkaz na poro...
Hodnotenie Snr pre streľbu
Na snímanie v interiéri sa odporúča výrobok s 28 až 31 NRR. Existujú dva rôzne druhy ochrany sluchu, chrániče sluchu a chrániče sluchu. Národný ústav ...