Iní

Charakteristika Cody
Spoluzávislí často...Sú mimoriadne lojálni a príliš dlho zostávajú v škodlivých situáciách.Kompromitujte svoje vlastné hodnoty a integritu, aby ste pr...