Zapamätanie

Techniky memorovania klavíra
Ako si rýchlejšie zapamätať klavírnu hudbuHrajte ruky oddelene.Zapamätajte si malé hudobné segmenty.Hrajte so zatvorenými očami.Zamerajte sa na harmón...