Jatoba

Stmaviť hmatník jatoba
Drevo Jatoba stmavne, keď zostane vystavené svetlu, prechádzajúci olej pomáha stmavnúť. Použitie hydrogenuhličitanu sodného s trochou vody a stieranie...
Brazílsky čerešňový hmatník
Je hmatník Jatoba dobrý?Je odolný voči brazílskej čerešni?Je Jatoba rovnaká ako brazílska čerešňa?Aký je najhladší hmatník?Je hmatník Jatoba dobrý?Pre...
Pečená jatoba
Je hmatník Jatoba dobrý?Je Jatoba dobrým tónovým drevom?Čo je to Jatoba?Je hmatník Jatoba dobrý?Pretože je Jatoba hojne dostupná, dobre vyzerá a má po...