Intímne

Intímny význam
: veľmi blízky vzťah: veľmi vrelý a priateľský. : veľmi osobné alebo súkromné. : zahŕňajúci sex alebo sexuálne vzťahy. intímne. podstatné meno.Znamená...