Incident

Príklad správy o nehode
Ako napíšete správu o incidente?Čo je príkladom incidentu?Čo je uvedené v správe o incidente?Ako napíšete správu o nehode v práci?Ako napíšete správu ...
Vyšetrovanie incidentu
Vyšetrovanie incidentu je úradné vyšetrenie neobvyklej, neplánovanej, nežiaducej udalosti, zjavne menšieho významu, ktorá by inak mohla spôsobiť nehod...