Dokonca

Vyrovnajte sa s
Aký význam má mať dokonca?Kto by sa aj s tebou zmysluplne?Aký význam má mať dokonca?potrestať alebo potrestať niekoho tým, že mu spôsobíte rovnaké pro...
Neúmyselné plagiátorstvo pri skladaní
Neúmyselný plagiátorstvouviesť zdroj, ktorý nie je bežne známy.citovať presné slová autora, aj keď sú zdokumentované.parafrázujte alebo sumarizujte sv...