Energia

Zber energie
Čo sa rozumie pod zberom energie?Ako funguje zber energie?Prečo je ťažba energie dôležitá?Odkiaľ sa získava energia?Čo sa rozumie pod zberom energie?Z...
Stanovenie energetickej hodnoty potravín
Energetická hodnota potravín sa zvyčajne určuje pomocou nástroja nazývaného bombový kalorimeter. Skladá sa z ťažkej oceľovej bomby s platinovou alebo ...
Vzorec faktorov pre vodu
V prípade tuku všeobecný faktor Atwatera 37 kJ/g (9.Bežne sa používa 0 kcal/g)....3.5 SÚČASNÝ STAV FAKTOROV POTRAVINOVEJ ENERGIE.K dispozícii sú uhľoh...
Čo je energetická hodnota
Aká je definícia energetickej hodnoty?Aká je energetická hodnota jedla?Ako vypočítate energetickú hodnotu?Aká jednotka sa používa na meranie energetic...
Aká je energetická hodnota jedla
Priemerné hodnoty energie sú vyjadrené ako počet kalórií na 1 gram makroživiny. Systém všeobecných faktorov Atwater obsahuje energetické hodnoty 4 kca...