Vzdialenosť

Meranie horizontálnej vzdialenosti v geodézii ppt
Čo je to horizontálna vzdialenosť pri geodézii?Aké sú rôzne metódy merania horizontálnej vzdialenosti?Ako zistíte vodorovnú vzdialenosť v prieskume?Ak...
Vzorec vzdialenosti
Na vyriešenie vzdialenosti použite vzorec pre vzdialenosť d = st alebo vzdialenosť sa rovná rýchlosti a času. Rýchlosť a rýchlosť sú podobné, pretože ...
Čo je horizontálne meranie
Pri rovinnom meraní vzdialenosť medzi dvoma bodmi znamená horizontálnu vzdialenosť. Ak sú body v rôznych nadmorských výškach, potom vzdialenosť je hor...
Pravidlá a predpisy pre bežecké akcie
Beh - pravidláŠprintéri by mali behať po vyznačených jazdných pruhoch a počas pretekov nemôžu prechádzať cez jazdné pruhy.V pretekoch s hromadnými šta...