Descant

Existuje výraz pre inštrumentálny desant?
Čo je to hudobný desant?Čo je to desantský hlas?Čo je to descant v zbore?Aký je význam descantu v hudbe?Čo je to hudobný desant?Descant, tiež hláskova...
Deskantný príklad
Napríklad vplyvný spevník z roku 1940 (biskupský) neobsahuje žiadnych dekantov, zatiaľ čo jeho nástupca Nápevník z roku 1982 obsahuje 32. Medzi inými ...
Áno, descant
Čo znamená descant?Čo je descant v speve?Descant je harmónia?Čo znamená descant?Učitelia angličtiny Definícia descant : vysoká melódia, ktorá sa spiev...
Ako napísať descant
Ako určíte descant?Čo je to desantná melódia?Čo je to descant v zbore?Ako určíte descant?Definícia descant1a: melódia alebo kontrapunkt spievaný nad r...
Príklady desantských piesní
Čo je príkladom descantu?Čo je to descant v hudbe?Aký je význam descantu v hudbe?Čo znamená zostup v hudbe?Čo je príkladom descantu?V hudbe je desant ...
Descant v hudbe
Čo je descant v speve?Čo znamená zostup v hudbe?Aký je význam descantu v hudbe?Čo je descant v speve?V hudbe je desant ďalšou vokálnou časťou nad hlav...