Rozkrok

Etymológia rozkroku
Crotchety pochádza zo slova crotchet, čo znamená „rozmar alebo fantázia“, a rozkrokoví ľudia zrejme podliehajú rozmarom - možno neviete, prečo sú podr...