Spojenie

Čo je to konjunkcia
Čo je to spojenie s príkladom?Čo je 10 príkladov spojok?Čo je 7 spojok?Čo je to spojenie v jednoduchých slovách?Čo je to spojenie s príkladom?Spojka j...