Spoj

Kedy môžete povedať, že hudba je v spojení
Keď sa melódie pohybujú po celých alebo polovičných krokoch (ako stupnica), jedná sa o združený pohyb.Ako rozoznám, či je melódia konjunktívna alebo d...