Koňak

Aký je rozdiel medzi „martelom
Je XO alebo VSOP lepšie?Je Martell koňak alebo brandy?Čo znamená VS v Cognacu?Čo je lepšie ako Remy Martin?Je XO alebo VSOP lepší?Je XO alebo VSOP lep...