Zátvorky

Hranaté zátvorky
Čo znamenajú zátvorky []?Na čo sa používa []?Na čo slúžia hranaté zátvorky??Ako sa nazývajú zátvorky ?Čo znamenajú zátvorky []?Hranaté zátvorky (nazýv...
Čo znamenajú dvojité zátvorky v matematike
Písanie dvoch zátvoriek vedľa seba znamená, že zátvorky je potrebné vynásobiť. Napríklad (y + 2) (y + 3) znamená (y + 2) × (y + 3) . Pri rozširovaní d...
Čo znamenajú rôzne zátvorky v matematike
Zápis môže byť trochu mätúci, ale nezabudnite, že hranaté zátvorky znamenajú, že je zahrnutý koncový bod, a okrúhle zátvorky znamenajú, že je vylúčený...
Ako označiť strih v hudbe
Pomocou zátvoriek označte, kde začínate, a zátvorky zatvorte v mieste, kde sa zastavujete. Nad zátvorky napíšte „Štart“ a „Zastaviť“ takto: Jeden rez ...
Čo znamenajú hranaté zátvorky okolo jednej alebo viacerých diakritických znamienok?
Čo naznačuje hranatá zátvorka?Ako sa volajú tieto []?Čo znamenajú hranaté zátvorky v angličtine?Čo to znamená, keď niekto vloží slovo do zátvorky?Čo n...
Čo sú tieto zátvorky? Čo znamenajú a ako sa volajú?
Zátvorky sú dvojica písomných značiek, ktoré umiestnite okolo slova, výrazu alebo vety, aby naznačovali, že poskytujete ďalšie informácie. V britskej ...
Čo znamenajú tieto zátvorky?
Čo znamenajú zátvorky []?Čo znamenajú zátvorky vs zátvorky v matematike?Čo znamenajú dvojité zátvorky v matematike?Čo znamenajú zátvorky []?Hranaté zá...
Čo znamená pár stropných konzol?
Čo znamenajú rôzne zátvorky?Čo znamenajú hranaté zátvorky?Čo znamenajú dvojité zátvorky vo funkcii?Aké sú rôzne typy zátvoriek?Čo znamenajú rôzne zátv...
Čo znamenajú zátvorky??
Čo znamenajú zátvorky []?Na čo sa používa []?Čo znamenajú zátvorky []?Hranaté zátvorky (nazývané tiež zátvorky, najmä v americkej angličtine) sa použí...