Povolený

Sú rozšírené štvrté povolené v druhom druhu kontrapunktu?
Aké disonancie sú povolené v kontrapunkte druhého druhu?Aké intervaly sú povolené v kontrapunkte druhého druhu?Aké suspenzie sú povolené v kontrapunkt...