Akordy

Čo je to späť na bicykli?

Čo je to späť na bicykli?

Späť na bicykli je použitie sekundárnych dominantných akordov, akordov V7 z iných akordov okrem akordu Imaj7 alebo Im7, na vytvorenie napätia a záujmu o vaše repliky a cvičenia, ktoré nakoniec vyriešite potom, čo napätie dosiahne vrchol.

Prečo sú štvorakordové piesne (I-V-vi-IV) tak rozšírené?
Prečo je postupnosť akordov IV VI IV tak populárna?Prečo sú 4 akordy také populárne?Čo znamená IV VI IV v hudbe?Aké sú 4 akordy používané vo väčšine p...
Použitie sprievodných štýlov?
Čo sú to štýly sprevádzania?Ako nacvičujem klavírny sprievod?Čo je príkladom nástroja používaného na sprevádzanie?Čo sú to štýly sprevádzania?Mnoho sp...
Dvojité zastavenie v husliach triedy ABRSM 7. stupňa
Aké poznámky môžu husle zastaviť?Aká je zastávka na husliach?Aké poznámky môžu husle zastaviť?Struny musia byť, samozrejme, vedľa seba, takže jediné m...