Dvojité

Je toto dvojité zastavenie možné hrať na husliach?

Je toto dvojité zastavenie možné hrať na husliach?

V hudbe je dvojitá zastávka technikou hry dvoch tónov súčasne na sláčikový nástroj, ako sú husle, viola, violončelo alebo kontrabas. Na nástrojoch, ako je husle Hardanger, je to bežné a často sa používa. Pri dvojitom zastavení sa dva oddelené struny súčasne ukláňajú alebo trhajú.

  1. Kedy by ste mali použiť dvojitú zarážku na husle?
  2. Aké dvojité zastávky sú možné na husliach?
  3. Aké intervaly môžu husle hrať?
  4. Ako hráte dvojité zastávky?

Kedy by ste mali použiť dvojitú zarážku na husle?

Kým dieťa alebo dospelý môže hrať jednoduché melódie, sú už pripravené začať hrať dve noty súčasne - mám na mysli ľahké dvojité zastavenie, nie prstové oktávy! Akonáhle sú schopní hrať stupnice s jednou notou so zmenami, podľa definície sú pripravení začať s váhami s dvojitým zastavením.

Aké dvojité zastávky sú možné na husliach?

Struny musia byť, samozrejme, vedľa seba, takže jediné možnosti, ktoré sú k dispozícii pri tomto druhu dvojitého zastavenia, sú G a D: ...a A a E: Prekvapivý počet skladateľov využíva tento typ dvojitého zastavenia, pretože sa ľahko hrá a otvorené struny poskytujú veľmi čistý a zvučný zvuk.

Aké intervaly môžu husle hrať?

V škále existujú štyri dokonalé intervaly: unisons, dokonalé kvarty, dokonalé kvinty a oktávy. Čo je unisono? Je to rovnaké ihrisko, aké sa hrá v rovnakom čase. Je to trochu ťažké to urobiť na husliach, ale skúste hrať na svojom D reťazci štvrtým prstom A a pritom na otvorenom A reťazci.

Ako hráte dvojité zastávky?

Existujú dva všeobecné spôsoby, ako hrať dvojité zastavenia: Pasáže s dvojitým zastavením môžete hrať iba pomocou jedného páru strún (napríklad prvých dvoch strún)-pohybom dvojitých dorazov hore a dole po krku-alebo v jednej oblasti krk použitím rôznych párov strún a pohybom dvojitých zarážok cez krk (prvé hranie) ...

Učenie akordov vo všetkých klávesoch
Aký je najľahší spôsob, ako si zapamätať akordy?Aké akordy spolu ladia v jednotlivých tóninách?Akordy môžu byť vo viacerých klávesoch?Aký je najľahší ...
Ako nájdem akordy, ktoré budú ladiť s mojou melódiou v hudbe, ktorú píšem
Nájdenie akordov pre vašu melódiu, nasledujúce kroky:Skúste transponovať melódiu v mierke, ktorú dobre poznáte.Skúste najskôr nájsť svoje basové tóny....
Ako si vyberiem správny párový tanečný štýl pre pieseň?
Ako si páry vyberajú piesne?Ako si vybrať tanečnú pieseň??Ako si vyberiete svoju prvú tanečnú pieseň?Môžete valčík 4 4?Ako si páry vyberajú piesne?Tu ...