Hudba

Ako začať teraz Teória gitary a hudby alebo Teória gitary

Ako začať teraz Teória gitary a hudby alebo Teória gitary
  1. Kde začať s hudobnou teóriou?
  2. Akú teóriu gitary by som sa mal najskôr naučiť?
  3. Je teória gitary rovnaká ako teória hudby?

Kde začať s hudobnou teóriou?

Akú teóriu gitary by som sa mal najskôr naučiť?

Prvým krokom v porozumení teórie gitary je naučiť sa gitarové váhy. Stupnica je skupina hudobných nôt. V hudbe máme dva typy stupníc, ktorými sú: durové stupnice.

Je teória gitary rovnaká ako teória hudby?

Hudobná teória je rovnaká pre klavír aj gitaru. PRÍSTUP k tomu, ako sa učíme a aplikujeme koncepty, je však pre každý nástroj iný. Je to preto, že spôsob, akým sú noty rozložené na gitarovom hmatníku, sa líši od spôsobu klavírnej klávesnice.

I, (II), III hlavný akordový priebeh?
Môže akord A ii prejsť na A III?Aký je akordový priebeh A dur?Čo je postupnosť akordov A 3?Aké sú 3 najdôležitejšie akordy v správnom poradí?Môže akor...
Ako môžete v akomkoľvek kľúči rýchlejšie čítať list klavíra?
Ako vidíte, že čítate v akomkoľvek kľúči?Ako čítate noty v rôznych klávesoch?Ako vidíte, že čítate v akomkoľvek kľúči?Triky na rýchlu identifikáciu po...
Skúšky na hudobnú teóriu AP
Koľko percent je 5 na skúške AP z hudobnej teórie?Je skúška AP z teórie hudby ťažká?Je teória hudby AP jednoduchá?Ako vyzerá skúška AP z hudobnej teór...