Dvojité

Ako zabezpečiť, aby sa basy v SATB pohybovali plynulejšie?

Ako zabezpečiť, aby sa basy v SATB pohybovali plynulejšie?
  1. Čo zdvojnásobíte pri prvej inverzii?
  2. Čo zdvojnásobíte v akorde ii6?
  3. Môžete zdvojnásobiť basy v prvom inverznom akorde?

Čo zdvojnásobíte pri prvej inverzii?

V triádach prvej inverzie zdvojnásobte stabilný tón. ALEBO: zdvojnásobte soprán. ... V neúplných triádach ztrojnásobte koreň, zahrňte tretiu a piatu vynechajte. V neúplných siedmych akordoch zdvojnásobte koreň, zahrňte tretí a siedmy.

Čo zdvojnásobíte v akorde ii6?

Najväčší rozdiel je v tom, že je oveľa menej pravdepodobné, že pri použití ii6 napíšete paralelné pätiny, pretože ii zdieľa spoločný tón s V (zatiaľ čo IV nie). Keď je ii v koreňovej polohe, očakávajte zdvojnásobenie koreňa. Keď je v prvej inverzii, zdvojnásobí sa koreň alebo basy (t.j.e., tretí) je veľmi bežný.

Môžete zdvojnásobiť basy v prvom inverznom akorde?

toto je ďalší spôsob, ako si to premyslieť: jedinýkrát, čo nemôžete zdvojnásobiť basy, sú triády prvej inverzie, kde by ste namiesto toho mali zdvojnásobiť soprán. a prvé inverzné triády sú, že zmenšené triády sú vždy umiestnené do prvej inverzie.

Ako nájsť akordy k piesni, ktorú mám v počítači?
Ako nájdem akordy k piesni pomocou softvéru?Ako nájdem akordy k piesni?Existuje aplikácia, ktorá dokáže identifikovať akordy?Ako môžem nájsť akordy k ...
Aké výrazy popisujú hudbu, ktorá sa vo výškach spravidla pohybuje nadol (alebo nahor) tak, ako sa hudba pohybuje dopredu?
Ako sa nazýva, keď sa hudba zníži?Tento výraz popisuje poznámky smerujúce nadol?Ako by ste charakterizovali hudbu z hudobného hľadiska??Aké sú hudobné...
Ako budem predávať svoju hudobnú skladbu?
Máte rôzne platformy, na ktorých môžete svoju hudbu predávať priamo z:váš vlastný web elektronického obchodu. ... trhové platformy ako iTunes, Google ...