Nové články

Aký účel slúžia akordy v hudbe?
Prečo sú akordy dôležité?? Sú dôležité pre rozvoj štruktúry piesne a pomáhajú definovať rôzne sekcie piesne pomocou akordových postupností. Akordová p...
Ako získať ďalšie akordy rovnakého kľúča?
Môžete hrať na rôznych akordoch súčasne?Menia sa akordy v rôznych klávesoch?Môžete hrať na rôznych akordoch súčasne?V hudbe a hudobnej teórii sa polyc...
Máte zmätok z toho, prečo sa na jednu stupnicu hodia štyri rôzne akordy
Akordy musia byť v rovnakej mierke?Sú akordy odlišné v rôznych mierkach?Aký vzťah majú akordy k stupniciam??Aké sú 4 akordy používané vo väčšine popov...
Môžete zmeniť emocionálnu reakciu na rovnaký typ akordov??
Aké akordy vyvolávajú aké emócie?Môžu durové akordy znieť smutne?Ako durové a mollové akordy ovplyvňujú emócie?Aké akordy vyvolávajú aké emócie?Na zák...
Ako by ste naznačili pohyb nahor alebo nadol pri písaní postupu akordu?
Ako notujete akordy v hudbe?Čo znamená I IV V v hudbe?Ako vymyslíš akordy??Ako notujete akordy v hudbe?Ako čítať symboly akordu pri hre na klavíri ale...
Potrebujem vedieť, aké klavírne akordy spievam
Ako rozoznám, aké akordy zodpovedajú vašej piesni?Ako rozoznám, aké akordy zodpovedajú vašej piesni?Keď ste si vybrali základný harmonický rytmus, náj...
Dva typy postupností chromatických akordov?
Aké sú rôzne typy postupností akordov?Čo je to progresia chromatického akordu?Aké sú dva typy akordov?Aké dva typy akordov sú zahrnuté v postupnosti a...
Je teória akordovej stupnice neúspešným východiskovým bodom pre hráčov?
Je lepšie naučiť sa najskôr stupnice alebo akordy??Aký je účel akordových mierok?Sú akordové postupnosti nevyhnutné?Môžete hrať stupnicu s akordmi??Je...
Kedy použiť v kompozícii iný typ akordov?
Prečo existujú rôzne druhy akordov?Kedy môžete použiť 7. akordy?Na čo sa v hudbe najčastejšie používajú akordy??Aké je použitie akordov v hudbe?Prečo ...